Anabilim Dalının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, örgün/yaygın eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarıyla özel kurumlardaki eğitim birimlerinde eğitim öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak. Bu amaçla, il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Program Geliştirme Uzmanı/yardımcısı, Özel Okullarda Program … Devamı >>

Fakülte Tanıtım Videosu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1LhCx9fQg4Y]
MİSYON: Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının eğitim programı ve öğretim uzmanı yetiştirmeyle ilgili misyonu:Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş; demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik; sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen; mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan; her durumda çevresine yararlı olabilecek  çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek eğitim programları ve öğretim uzmanlarını yetiştirmeyi,  &… Devamı >>